Wednesday, June 24, 2009

bulan rejab kembali;0)

salam..
Berkenaan dengan puasa di bulan rejab

Oleh:Aljohori
www.ibnuyusofaljohori.blogspot.com

Disini saya mengeluarkan pendapat2 para ulama berkenaan dengan Kelebihan puasa dibulan rejab yang di uar-uarkan...Semua kenyataan ini disertakan dengan sumber2 nya agar semua para pembaca dapat membuat rujukan.....Diharap artikel ini dapat memberikan kita kesedaran didalam mengamalkan sesuatu ibadah dalam agama Islam..sekian.

Shaikh Yusuf al-Qaradhawi:

a) Fadilat Rejab adalah sama dengan fadilat bulan-bulan haram yang lain. Beliau berkata:[4]

Tidaklah ada kesahihan (fadilat-fadilat) di dalam bulan Rejab, melainkan ia merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang disebut oleh Allah di dalam kitabnya (surah al-Taubah, ayat 36), iaitu Rejab, Zulqaedah, Zulhijah dan Muharram....Inilah bulan-bulan yang mempunyai fadilat. Tidak terdapat hadis sahih bahawa yang mengkhususkan Rejab sebagai bulan yang yang memiliki keutamaan.

b) Hadis-Hadis mengenai fadilat Rejab kebanyakannya adalah dha‘if dan maudhu’. Shaikh al-Qaradhawi menyambung:

Hadis ini dimaklumi sebagai sebuah hadis fadilat Rejab: “Rejab bulan Allah. Sya'ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku", namun hadis ini mungkar dan sangat dha‘if, bahkan sebahagian besar ulama' mengatakan hadis ini maudhu’, yakni dusta. Maka tidak ada baginya nilai saintifik mahupun agama. Selain itu terdapat juga hadis-hadis fadilat Rejab yang menerangkan sesiapa bersolat sekian-sekian maka dia mendapat ganjaran sekian-sekian, sesiapa beristighfar sekali maka baginya sekian-sekian ganjaran…..semua ini adalah satu pelampauan dan pendustaan. Malah termasuk isyarat bahawa sesuatu hadis adalah dusta adalah bahawa ianya bersifat melampau dan berlebih-lebihan. Berkata para ilmuan, janji mendapatkan ganjaran yang besar terhadap amalan yang biasa atau azab yang berat untuk kesalahan yang ringan termasuk isyarat bahawa hadis tersebut adalah dusta.

c) Oleh itu, lanjut Shaikh al-Qaradhawi, kita sebagai orang Islam wajib mengetahui darjat hadis yang didengar atau dibaca. Tidak boleh bersikap remeh dalam hal ini kerana sudah sedia terdapat buku-buku di pasaran yang menerangkan sumber dan darjat hadis, berbanding buku-buku yang hanya mengemukakan hadis tanpa menerangkan sumber dan darjatnya.

Shaikh al-Sayid Saabiq:

Shaikh al-Sayid Sabiq dalam karyanya yang masyhur, Fiqh al-Sunnah menyebut:[5]

Puasa Rejab, bukanlah ada padanya fadilat yang melebihi bulan-bulan lain melainkan sesungguhnya ia daripada bulan-bulan Haram.

Ini bermaksud bahawa bulan-bulan haram semuanya memiliki fadilat yang sama darjatnya.


Bagaimana cara sebenar untuk beramal di dalam bulan Rejab?

Apabila ditanya, selain bulan Ramadhan, bulan apakah yang afdal untuk berpuasa, Shaikh Mutawalli al-Sya’rawi menjawab dengan mengemukakan sebuah hadis daripada ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anh, bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:[6]

Wahai Rasulullah! Apakah bulan yang engkau perintahkanku berpuasa selepas Ramadhan?” Rasulullah menjawab: “Jika kamu ingin berpuasa selepas Ramadhan, maka berpuasalah pada bulan Haram kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah dan padanya terdapat satu hari yang terima taubat daripada satu kaum dan diampunkan padanya kaum (yang lain).”

Berdasarkan hadis ini, dianjurkan berpuasa sunat pada bulan-bulan Haram tanpa dikhususkan kepada bulan Rejab sahaja.


Shaikh Abdul Aziz bin Baz, mufti besar Arab Saudi pernah juga dikemukakan soalan yang seumpama. Beliau menjawab:[7]

Dari sudut syara’, dibolehkan berpuasa (sunat) pada bulan Muharam dan demikian juga bulan Sya’ban. Adapun berpuasa pada 10 hb Zulhijjah, tidak ada dalil ke atasnya, akan tetapi jika seseorang ingin berpuasa tanpa beriktikad bahawa ia adalah puasa yang khusus, ia tidak mengapa. Adapun bulan Allah al-Haram, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: “Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah al-Haram.” Maka apabila berpuasa pada bulan-bulan tersebut maka ia adalah baik, atau berpuasa pada 9, 10, 11 hb itu adalah baik juga, demikian juga dibolehkan berpuasa pada bulan Sya’ban.


Shaikh Yusuf al-Qaradhawi menulis:[8]

Berpuasa di dalam bulan Haram adalah maqbul (diterima) dan mustahab (sunat hukumnya). Akan tetapi tidaklah diriwayatkan daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahawa baginda berpuasa pada keseluruhan bulan-bulan Haram tersebut. Baginda hanya berpuasa penuh satu bulan (yakni) dalam bulan Ramadhan. Selain itu baginda banyak berpuasa pada bulan Sya’ban tetapi tidak berpuasa sepenuhnya dalam bulan tersebut. Inilah sunnah Nabawiyah.

Pada bulan-bulan yang lain (selain Ramadhan dan Sya’ban), baginda berpuasa dan berbuka sehingga dikatakan oleh para sahabat dalam sebuah riwayat: “Baginda berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, baginda berbuka sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Maka apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia dengan berpuasa pada bulan Rejab seluruhnya sebagaimana yang kita lihat sebelum ini, malah aku telah lihat sebahagian manusia berpuasa pada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadhan dan 6 hari di dalam bulan Syawal dan menamakannya "Al-Ayam Al-Baidh" selepas berbuka, (lalu) mereka membuat satu perayaan pada hari ke 8 bulan Syawal. Hasil dari puasa ini ialah 3 bulan dan 6 hari saling secara berterusan. Mereka hanya akan berbuka apabila tiba Hari Id (1 Syawal). Amalan seperti ini tidak datang daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mahupun para sahabat dan generasi al-Salaf al-Salih (generasi awal umat Islam).

Maka sebaik-baik puasa (sunat) ialah puasa sehari dan berbuka sehari, bukan berterusan di dalam berpuasa. Setiap kebaikan ialah pada mengikuti generasi awal dan setiap keburukan ialah pada rekaan generasi terkemudian. Barangsiapa yang ingin mengikut dan memperoleh ganjaran yang sempurna, maka ikutlah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan tidak berpuasa pada bulan Rejab dan Syaban seluruhnya. Inilah sebaik-baik (bentuk puasa sunat). Wa Billahi Tawfiq.[9]

Kesimpulan

1. Hadis-Hadis keutamaan (fadilat) bulan Rejab kebanyakannya adalah dha‘if (lemah) dan maudhu’ (palsu). Berterusan menyampaikan hadis-hadis ini adalah satu bentuk pendustaan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.[10]

2. Kita dilarang mengkhususkan hari atau malam tertentu melainkan jika pengkhususan tersebut berasal daripada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (hadis-hadis yang sahih).

3. Tidak ditemui dalil bahawa bulan Rejab memiliki fadilat yang khusus, yang ada cuma fadilat umum keempat-empat bulan haram.

4. Demikian juga, tidak ditemui dalil bagi melakukan solat, puasa, zikir, ziarah kubur dan sebagainya yang khusus bersempena bulan Rejab.

_____________________________________

Nota Kaki:

[1] Budiman Radzi - Fazilat bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadzan. Alor Setar: Muzakkir Enterprise, 1990.

[2] Tafsir al-Jalalain. Harf.com. (URL: http://quran.al-islam.com/arb/Default.asp)

[3] Fatwa IslamOnline - Fadilat Rejab.

(URL: http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10249)

[4] Fatwa IslamOnline - Kesahihan Fadilat Rejab.

(URL : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1308)

[5] Fiqh al-Sunnah (Beirut: Al-Fath Lil'alam Al-Arabi, 1995. Cetakan khas dari manar Al-Dauliyah), jld. 1, ms. 596.

[6] Al-Fatawa (Kaherah: Dar Al-Fath Lil-A'lam Al-Arabi, 2000), ms. 371

Sanad hadis ini dha‘if, rujuk Musnad Ahmad yang disemak oleh Shaikh Syu‘aib al-Arna’uth dan rakan-rakan, hadis no: 1322 (Musnad ‘Ali bin Abi Thalib). Walaubagaimana ia memiliki penguat daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, hadis no: 1163 (Kitab Puasa, Bab Keutamaan Puasa pada bulan Haram) daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh, maksudnya: “Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah al-Haram.” (Hafiz Firdaus)

[7] Majmu' Fatawa (Riyadh: Dar Al-Watan, 1996) ms. 269

[8] Fatwa IslamOnline - Puasa Rejab

(URL: http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1310)

[9] Untuk memudahkan kefahaman para pembaca, orang-orang yang berpuasa pada bulan Rejab boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan:

1. Mereka yang memperbanyakkan puasa sunat pada bulan-bulan Haram, iaitu bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab tanpa melakukannya secara berterusan. Ini adalah sunnah.

2. Mereka yang berpuasa sunat Isnin, Khamis dan sebagainya dalam bulan Rejab. Mereka berpuasa sunat bukan kerana fadilat Rejab tetapi kerana hadis-hadis yang menganjurkan puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Ini adalah sunnah.

3. Mereka yang berpuasa sunat dalam keseluruhan bulan Rejab kerana fadilat Rejab. Ini bukanlah sunnah.

4. Mereka yang berpuasa secara berterusan daripada bulan Rejab, Syaban, Ramadhan dan enam hari bulan Syawal. Mereka tidak berhenti kecuali pada 1 Syawal. Ini bukanlah sunnah.

5. Mereka yang melarang apa-apa bentuk puasa sunat dalam bulan Rejab. Ini tidak benar. Boleh berpuasa sunat dalam bulan Rejab sebagaimana yang disebut dalam kategori pertama dan kedua di atas. Yang dilarang ialah puasa sunat kerana fadilat Rejab.

6. Mereka yang mengqadha puasa Ramadhan yang lepas dalam bulan Rejab. Ini dibolehkan selagi mana dia tidak beriktikad adalah lebih utama untuk mengqadha dalam bulan Rejab kerana fadilat-fadilatnya. (Hafiz Firdaus).

[10] Kenapakah ia satu bentuk pendustaan? Rujuk risalah berikutnya berjudul Hadis Dha‘if: Hukum dan Syarat Pengamalannya.

Assalamualaikum~~

salam..


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

erm..drpd ape yg sy bljr dlu..memberi salam adalah sunat muakad manakala menjawbnye pula adalah wajib..

org yg menaiki kenderaan sunat memberi salam kpd yg berjln kaki,yg berjln sunat kpd yg duduk,kelompok yg sedikit kpd yg lebih rmi,dan yg muda kpd yg tua.

kalo tym zmn skola..mmg menjd adat junior mmberi salam kepada senior..sbg tanda hormat mungkin..hehe..

'assalamualaikum kak..'


rindunyer suasana ni..huhu..last tym kt smapk..cikgu2 plak xputus2 mengingtkn spy mnjdkan mmbri & menjwb salam sbg budaya esp tym assembly pg n kuliah pas mgrb..ho0..act,sy nk cite tntg hadis rasulullah berkaitan salam..
bacela ye..,smga bermanfaat~~

Sabda Rasulullah saw: “Wahai manusia sampaikanlah salam, berikanlah
makan dan solatlah diwaktu malam, diwaktu orang-orang lain sedang tidur, maka
kamu akan masuk syurga”.

Sabda Rasulullah SAW.:”Sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat kamar
yang bermacam-macam, semuanya boleh dilihat dari luar isi dalamnya dan dari dalam
boleh lihat diluar. Di dalam syurga itu terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga dan tidak pernah dibayang oleh hati manusia.”

Lalu bertanya pula sahabat: “Ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu?”
Sabda Rasulullah saw: “Ianya adalah bagi orang yang menyampaikan salam, bagi
orang yg memberi makan, bagi orang yg selalu berpuasa, bagi orang yang mengerjakan solat malam ketika orang lain sedang tidur.”

Bertanya para sahabat: “Siapakah yang kuat mengerjakan semua itu ya Rasulullah?”

Sabda Rasulullah saw.:”Akan aku terangkan kepada kamu semua:

1. Barang siapa bertemu dengan saudaranya (semua orang Islam) dan
memberikan salam kepadanya, maka sesungguhnya dia telah menyiarkan salam.
2. Barang siapa yang memberi makan ahli keluarga/ anak isterinya hingga kenyang maka sesungguhnya ia telah memberi makan.
3. Barangsiapa berpuasa dalam bulan Ramadhan, kemudian dia puasa enam
hari dalam bulan syawal (selain 1 Syawal, diharam puasa) bererti dia sudah sentiasa berpuasa sepanjang tahun.
4. Barangsiapa solat Isyak dan solat subuh berjemaah, maka sesungguhnya
dia telah mengerjakan solat malam ketika orang lain sedang tidur.

Sabda Rasulullah saw:”Barang siapa yang berbicara sebelum memberi salam,
maka janganlah kamu jawab.”

Ibnu Abbas ra berkata: “sesungguhnya Iblis yang terkutuk itu menangis,
sewaktu seseorang mukmin itu bersalam dan dia mengeluh: “Aduh celaka,
kedua mukmin itu tidak berpisah keduanya melainkan diampuni dosanya”.

till then,,


Monday, June 15, 2009

road to egypt::2

salam..

disebabkan xtau nk wat ap pas dinner bersme fmly tersyg..i decided to surf the net..hehe
kblkngn ni sy agk rjen utk bce2 blog org..with the hope that dptla sdkt ilmu bermanfaat dr pnulis2 dr dunia maya..

bru shj usai mmbce blog kak fahana..my nqbh tym di smapk..da lame sggh x dgr brite akk ni..after spm sy dulu..

beliau sudah agk lme di perth,aussie..wah..besnye dye..

xsemena smgtku melonjak pabila memikirkan peluang melanjutkan pncrian ilmu Allah yg sgt luas ke dunia anbia..,EG..

namun kutahu perjlnnku nnti pasti pnuh dugaan & cbrn..lg2 medic..

"ira,medic susaa..kwn2 owg sumer kte cmtu..dr blaja,smpai la kje..dala xd lyfe..''
"hu?yeke..?"

mm..mmg btol agk susa..tp ble pk blek..mne ad bnde kt dunia ni sng dpt..huhu..bak kte org..bkn sng nk sng..kan2?

dr kcik smpi smpy la skang,kal0 org tny nk jd ap,,pasti sy akn jawab 'DOKTOR'..huhu..maybe sbg wakil adek badek laen yg blom ad lg yg jd doktor..erm..gpon..sy pk..sng nk rawat fmly members or kwn2 kalo ad yg sket or ad akk2 yg deliver bby ke,,bley smbut kan..haha..beshnyer..

act,,.tula hrpn sy..nk jd sorg doktor islamik yg bkn juz bg treatmnt je kt patient..but at da same time i can apply islamic way of medication on them..ameen~

huhue..till now,,im still menanti panggilan di jais..ble la dorg nk kol..hnya boley berpkrn +ve..maybe my applctn form still in process..yela,,nk deal ngn ngra sne lg mne2 u yg seswai u
tk sy dicmpkkan..huahah..
xpe2..sbr ye ira..mst ad hkmahnye ni..heh


'ya Allah.dgrla permintaan hambamu ini..'

Sunday, June 14, 2009

qadha' vs sunat??

salam~

bersyukur skali dpt berskolah di smapk..alhamdulillah..byk skali guru2 dan rakan2 yg menjadi pendorong utk wat baek..syukur~..

kalo tbe ari isnin dan khamis,,tym lunch,DM a.k.a dining hall a.k.a tmpt bdak2 smap mencekik[huahaha] pasti akn kesunyian coz rmi sggh yg berpuasa..sama ad yg mengqada' or ug berpuasa sunat..smpikan kne wat survey sape nk pose shari sblmnye agr x mendtgkan kerugian kpd mkck dm..hoh0..alhamdulillah..ni belum lg 2bln terakhir nk pose,,[rejab.syaaban]masyaAllah..subhanallah..lg rmi!bak kate wak re,,'mcm bln pose!'heheh..

erm..sumernye berkat ilmu yg ckgu berikan kpd ktorg utk mnambhkan amalan sunat spy dpt memperbaiki amln wajib yg kdg kala x lah se'perfect' mne..

wahah..agk pnjg intro sal puasa ni yek..sbnrnye..menggabungkan puasa sunat & ganti oleh wanita2 solehah di smapk[ameen;)]boleh dikatakan menjadi amalan esp tym bermulanya persekolahan lps smbtn eidulfitri..[yelaa..cutikan seminggu jek..hue]..

rmi dikalangan kami yg mengambil kesempatan utk merebut pahala puasa 6 dgn menggabungkanny dgn puasa gnti..[hny bernyat utk puasa gnti n berhrp dpt phla puasa sunat 6 skali..]huhuk..rupe2nye..xd pown dalil specifik yg mnyatakan rasulullah saw pernah mlakuknnya n menganjurkan para sahabat utk melakukannya..:(

antra hujah yg menyebabkan pandangan mggabungkan pose2 ini being questioned is..,

1. Jika seseorang mengatakan boleh gabung puasa qadha (yang wajib) dengan puasa syawwal (yang sunat) maka sudah tentu selepas ini timbul pula individu yang cuba menggabungkan solat wajib dengan solat sunat, seperti gabungan solat isyak dengan terawih, atau subuh dengan ‘tahiyyatul masjid' atau dengan solat sunat fajar, atau solat jumaat dengan solat sunat ‘tahiyyatul masjid'. Maka ini pasti menyebabkan masalah lain timbul dalam ibadah wajib termasuk rekaan-rekaan pelik seperti solat fardhu subuh campur istikharah dan lain-lain.

2. Menurut Prof. Dr Syeikh Abd Malik as-Sa'dy (ex-Lajnah Fatwa Iraq) dan Prof Dr Mohd ‘Uqlah el-Ibrahim (Jordan) mereka berpendapat bahawa amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan apa-apa amalan wajib atau sunat lain, kerana amalan wajib memerlukan tumpuan khusus yang tidak berbelah bahagi semasa pelaksanaannya dan ia perlu bagi mengangkat tuntutan kewajibannya. Justeru, tindakan menggabungkan ini pasti mengurangkan kesempurnaan hamba dalam menunaikan tuntutan wajib mereka. Wallahu a'lam.

3. Tindakan A'isyah r.a yang melewatkan Qadha pula boleh di jadikan hujjah bahawa beliau mengasingkan kedua-dua puasa Qadha dan Syawwal. Maka inilah yang terpilih sepatutnya. (tidak gabungkan kerana Aisyah r.a tidak menggabungkannya) . Aisyah menyebut :

كأن يكون عليّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان

Ertinya : Kewajiban ke atasku untuk puasa (Qadha) dari puasa Ramdhan, tidaklah aku menggantinya sehingga datang sya'ban" ( Riwayat Muslim, no 101)

4. Amalan wajib (qadha) memerlukan niat yang ‘jazam' (tepat dan pasti) maka tindakan mengabungkan ia dengan niat puasa sunat mungkin boleh merosakkannya kepastiannya. Kerana itulah ulama yang mengizinkannya mencadangkan agar diniat puasa qadha sahaja, adapun syawwal itu dipendam sahaja dengan harapan Allah menerimanya.

Bagaimanapun, ulama yang mencadangkan ini jelas menyatakan bahawa tindakan menggabungkannya tetap mengurangkan pahala sunat syawwal ini kerana tidak diniat dan tidak dilakukan sepenuhnya (Hasyiah As-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Syeikh Zakaria Al-Ansary, 1/427; naqal dari Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, Atiyyah Saqr, 2/23)

5. Malah ada pula yang berhujjah bahawa amalan sunat tidak boleh ditunaikan sebelum amalan fardu. Demikian menurut Syeikh Abu Raghib al-Asfahani, Syeikh Ihsan Muhammad 'Aayish al-'Utaibi dan juga di sebutkan oleh Dr Yusof Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Awalwiyyat. Ini ada asasnya kerana berdasarkan hadith Nabi SAW

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

Ertinya: "Barangsiapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari dari Syawwal (puasa) maka ia adalah seperti (pahala) puasa ad-Dahr (setahun)" (Riwayat Al-Bukhari, no 6502).

6. Kita dapat melihat penggunaan ‘fe'il madhi' iaitu ‘past tense' bagi puasa Ramadan, mungkin sahaja boleh membawa makna sesiapa yang belum lengkap puasa Ramadannya perlulah melengkapkan dahulu, kemudian barulah mereka layak bagi mendapat peruntukan pahala sunat Syawwal.

7. Hujjah ulama yang mengharuskannya adalah hadith

" Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada niat, dan bagi seseorang apa yang diniatkan." (Riwayat Bukhari, no 1, 1/12)

Ia dilihat agak umum, memang benar apa yang diniatkan adalah penting, tetapi niat mempunyai kaedah dan cara-caranya bagi diterima, contohnya seperti niat solat yang di cadangkan di dalam mazhab Syafie dimulakan semasa lafaz takbiratul ihram di sebut, jika tidak niat itu tidak dikira. (Rujuk Al-umm, hlm 78, cet Baytul Afkar; Rawdhah At-Tolibin, An-Nawawi, cet Baytul Afkar, hlm 103).

Justeru, niat juga ada displinnya dan tidak boleh di buat sesuka hati di dalam ibadah.

*msuk akal gak kan hujah2 tu..to be frank,,hujah2 ni..bkn dtgnye drpd sy..hehe..kalo nk ta0 lbey lnjut,,tgkla webste ni>> www.zaharuddin.net..cewah..cm promote plak,,hueh..tp bcela..renung2kan dan slmt beramal~heheh..smga bermanfaat..

**thanx to cit yg tny ques ni kt sy..krn dye tlh mnjadikan sy rjen utk merungkaikan persoalan ni dr tenet..hee

Thursday, June 4, 2009

road to egyptSALAM..

ckgu2 smap kjg mst bgge ngn ank2 murid mereka esp evo 0408..alhamdulillah..rmi da pegi smbg blaja..msuk mtrx..msuk u..and last but not least,,yg pegi ovc..rmi gk laa..yg sy tau ad 48..tu yg sy tau..[ni mst ad lg ni..ohoho..]

knk2 tajaan jpa mostly da tau dorg dpt mne..
buzz & reeyn& atey:india
supi:czech republic
zulaikha:ireland
sy. eika & ecah:aussie
luqman:canada
izzat & zack:us

sonoknye..pasni sumer da nk stat blaja..msuk intec la..msu la..kbu la ptpl laa..mst dorg nga bz2 wat medical check up.amek darah..[kan buzz?]heh.

tp sy masih dirumah..still dlm penantian..2gu kol dr jais..nk wt prep..kdg2..rase riso ngn dri sndri..btol ke nk fly ni??

"knk2 jpa da almost sebln kt intec[dak mesir jordan]..yg ira ni..still kt ruma lg..takowtnye..kerisauan kalo2 x dpt catch up tym kt sne nt..hue"

"xpe..org len boley..ira pon boley pnye.."makayah kembali menaikkan smgt ku.

"hoh0.smgt2!harap2 cmtu laa.."

adoy..dugaan2..dala nk pegi awl bln 9 nie..huhua..cmane ni..x redy ape sgt pon..stakat mental prep adela sket2..

huhu..kene ad inisiatif sndri la nmpknye..
rajen2 bkk website..
tnye dak2 kt sane tntg lyfe dorg..
cari in4 sal ap yg nk blaja nti..


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


"Ya Allah..bantulah hambamu ini serta shbt2nya..berila keberkatan pd stiap perbuatan mereka dan usaha yg mereka lakukan..bantula mereka utk mencapai cita2 mereka menjadi seorang doktor islam yg berjaya..yg dpt menaikkan kembali martabat agamaMu..namun Ya Allah..jgnla Kau biarkan mereka mengabaikan tggjwb mereka di ats muka bumiMu ini..bimbing dan bawalah mereka ke arah kebaikan di dunia dan juga di akhirat.."ameen.

**smga sgla cita2 dan impian kami tercapai ya Allah

Wednesday, June 3, 2009

kerinduan..

dr dpor td da dgr 3 msg masuk..
"mst mai ni.."
heheh.
"xpela..mkn dlu jap"

erm..btolla..mai..tp ad lg..ruby..
and
sorg lg..
PLKN! ZIQAH
"ziqah!!"
da lme sy 2gu msg dr dye..
hue2
sala sorg tman sy dr sbh tym plkn dlu..

rupe2nye qah ajk tgk cte kt tb 1..
"cube alih tv1 jap"
hehe..
sukati je suro abg alih channel..
sebek b.man baek..
haha..
"wah!plkn!"

huehue
ttbe jd rindu gle kt plkn
esp kem ku yg tersyg..
KEMSIS..
huaa
nk nanges pon ad
tp kalo nanges..
dorg ckp ap plak
huhu..
'tahan2'

excitednye..
tgk persembhn dak2 plkn
"nape tym ira xd pown"
luahan sy pd b.man..
"sbb tym ira xbes"
ceyh.
saba jelaa
huhuk.

sdey plak ble kenang balek kngn2 tym kt kem..
kawan2..
ckgu2..
n
sweet moment tym kt sane..
hue.
11 aribulan ni..
genap 3 bln tgglkn kem..
huk2..

em..
to all readers..
tgkla vid yg ary wt kt bwh ni..
[credit to arry]
hehe.
..KENANGAN KITA..
**guys..misz u all..huaa